Thema

Werkwijze

Samengevat stelt de Seniorenraad zich ten doel te bevorderen dat alle senioren nu en in de toekomst op een prettige manier in de gemeente Waalre kunnen wonen en oud worden.

Onze werkwijze in beeld: Goed geïnformeerd

Om de doelstelling te kunnen realiseren dient de Seniorenraad goed geïnformeerd te zijn over wat er in Aalst en Waalre leeft. Hierbij worden twee sporen bewandeld.

VOOW

Enerzijds laat de Seniorenraad zich regelmatig informeren door het Voorzitters Overleg Ouderenbonden Waalre (VOOW). Dit VOOW waarin alle ouderenorganisaties binnen onze gemeente participeren, zorgt voor een breed draagvlak en vormt een belangrijke achterban van de Seniorenraad.

Klankbordgroepen

Anderzijds heeft de Seniorenraad zogenaamde Klankbordgroepen in het leven geroepen. Mensen uit uw buurt of omgeving die wensen en adviezen van senioren inventariseren en doorgeven aan de Seniorenraad. Daarbij is het van belang dat de leden van de Klankbordgroepen hun oren en ogen wagenwijd open houden en gebruik maken van hun netwerken. Denk hierbij aan buurtbewoners, medeleden van verenigingen, kennissen en familie. Aldus kan veel informatie worden verzameld om de gemeente Waalre leefbaar te maken en te houden.

De bijeenkomsten van de Klankbordgroepen

(in principe twee keer per jaar) worden geleid door een lid van de Seniorenraad. Eenmaal per jaar komen de Seniorenraad en de Klankbordgroepen bij elkaar om een thema te behandelen. Er zijn 4 Klankbordgroepen geïnstalleerd: in Aalst, Ekenrooi, Voldijn en Waalre. De circa dertig leden van de Klankbordgroepen voorzien de Seniorenraad van veel nuttige informatie en vormen ook een belangrijke 'bron' en achterban. De Seniorenraad zorgt voor het destilleren van een ‘grootste gemene deler’ uit hetgeen de Klankbordgroepen aandragen.

Overleg met instellingen, organisaties en gemeente

Om de aldus verkregen punten onder de aandacht te brengen van de betrokken organisaties heeft de Seniorenraad regelmatig overleg met (leden van) het College van B&W en de politieke partijen. Maar bijvoorbeeld ook met verzorgingshuizen, huisartsen en het GOW Welzijnswerk.

Advies

De Seniorenraad kan het gemeentebestuur van Waalre (B&W) gevraagd dan wel ongevraagd adviseren. Indien de Seniorenraad overweegt een ongevraagd advies te geven stelt zij het gemeentebestuur zo mogelijk in kennis van het voornemen.

Vergaderfrequentie

De Seniorenraad vergadert eenmaal per maand.

Waalre nieuws feed

Inloopavond bestemmingsplannen 'De Keizer' en 'Ligtvoet Aalst'

Op donderdag 24 januari 2019, tussen 18.00 uur en 20.00 uur vindt een inloopinformatieavond plaats in het Huis van Waalre aan de Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Op deze avond, kunnen alle inwoners van Waalre en andere geïnteresseerden de voorontwerp bestemmingsplannen voor locatie ‘De Keizer’ en de locatie ‘Ligtvoet Aalst’ inzien.

Praat mee en speel het spel over Wonen in Waalre!

Kom naar het 2de Wooncafé op 23 januari 2019, 19.30-21.30 uur in het Huis van Waalre

Ondernemersbijeenkomst over de bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Waalre

De gemeente Waalre vindt een goed vestigingsklimaat en ondernemersklimaat belangrijk. Omdat de economie verandert en wij hier goed op willen inspelen, wordt een heldere strategie en ontwikkelingsrichting voor de Waalrese bedrijventerreinen en kantoorlocaties opgesteld. Adviesbureau Stec Groep ondersteunt ons hierbij.

Hulp aan ondernemers in Waalre via '155 Help een bedrijf'

Ondernemers uit de gemeente Waalre beschikken voortaan over een telefonisch en online noodloket voor ondernemers, ‘155-Help-een-Bedrijf’. Daartoe zijn de gemeente Waalre en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) een samenwerking aangegaan. Voor ondernemers is deze hulp kosteloos.

Alzheimer café Valkenswaard/Waalre

In het nieuwe jaar 2019 is eerste bijeenkomst van het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre op dinsdag 29 januari aanstaande.

Repair-Café Waalre bestaat 5 jaar!

Deze maand is het precies 5 jaar geleden dat het Repair Café Waalre startte in gemeenschapscentrum De Pracht.

De meedoenbijdrage wordt ook in 2019 automatisch verstrekt

De bijdrage is bedoeld voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een laag inkomen. Inwoners met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de vermogensgrens komen in aanmerking voor de bijdrage.

Loterij en duurzame verwerking van kerstbomen

Op zaterdag 12 januari 2019 kunnen inwoners van Waalre hun kerstboom tussen 11.00 en 15.00 uur inleveren op drie plaatsen in de gemeente.

2de Wooncafé: Praat mee over Goed Wonen in Waalre!

Kom naar het Wooncafé op 23 januari 2019, 19.30-21.30 uur in het Huis van Waalre.

Doe mee in de ontwerpfase Eindhovenseweg en Traverse

Een schonere en veiligere weg, minder sluipverkeer, betere oversteekbaarheid en uiteindelijk een gezonde en duurzame leefomgeving. Dat moet de herinrichting van de Eindhovenseweg gaan opleveren.

Vervangen armaturen openbare verlichting

De gemeente Waalre heeft de firma Dynniq uit Mill opdracht gegeven om circa 100 kegelarmaturen van de straatverlichting te vervangen.

Gaan mijn buren verbouwen?

Steeds meer inwoners en ondernemers kiezen ervoor om berichten van overheidsinstanties over ontwikkelingen in hun buurt of wijk digitaal te ontvangen.

Rioolvervanging Molenstraat en omstreken

Op 12 december 2018 is in het Klooster te Waalre het definitieve ontwerp voor het project 'Rioolvervanging Molenstraat e.o.' gepresenteerd.

Geld beschikbaar voor cultuur voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen

Er is geld beschikbaar voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar die iets willen doen met muziek, dans, toneel, schilderen, musicallessen, etc. in hun vrije tijd.

Sluiting Goed voor Mekaar tijdens de feestdagen

Tijdens de Kerstdagen en Oud en Nieuw zijn de vrijwilligers van Goed voor Mekaar Waalre niet aanwezig van maandag 24 december 2018 t/m dinsdag 1 januari 2019 in het Huis van Waalre.

Dienstverlening Taxbus feestdagen, nieuwe tarieven 2019

Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd de ritten voor de feestdagen tijdig aan te melden. Daarnaast zijn de tarieven voor 2019 vastgesteld.