Thema

Afvaardiging

Leden van de Seniorenraad zijn ook lid van andere groepen die actief zijn in aandachtsgebieden van de Seniorenraad:

Klankbordgroep WWZ / LGB

De Seniorenraad is vertegenwoordigd in de Klankbordgroep WWZ/LGB; dit staat voor Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) en Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB). De klankbordgroep is in 2011 ontstaan uit een fusie van de Stuurgroep WWZ en de Stuurgroep LGB.

De leden van de Klankbordgroep WWZ/LGB zijn:

 • Gemeente Waalre,
 • Woningstichting Aert Swaens,
 • Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen (RSZK, waaronder de Hoevenakkers en ’t Laar),
 • Algemeen Maatschappelijk werk Dommelregio,
 • GOW Welzijnswerk,
 • Stichting Paladijn,
 • MEE Zuidoost Brabant,
 • Zuidzorg,
 • GGD,
 • GGzE,
 • Fysiotherapeuten,
 • Huisartsen gemeente Waalre,
 • Platform Gehandicaptenbeleid Waalre,
 • Seniorenraad Waalre.

De klankbordgroep WWZ/LGB vergadert 3 à 4 keer per jaar onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.
De Seniorenraad wordt vertegenwoordigd door Piet van Hoof.