Thema

Armoede Waalre uit

De thema-avond op donderdag 4 juni 2015 in 't Hazzo was een zeer geslaagde avond.

Voor deelname aan de brainstormsessie waren professionals en vrijwilligers uitgenodigd uit betrokken organisaties die in de meest brede zin iets aan armoedebestrijding in de gemeente Waalre doen zoals gemeente, zorg, kerken, woningcorporaties, enzovoorts.

Ondanks dat de aanwezigen het genot van de eerste echte zomerse avond van dit jaar moesten ontberen, was er een grote opkomst.

Let wel: vrijwel allemaal vrijwilligers!

Doel

Op initiatief van de Seniorenraad is besloten om een informatie- en brainstormsessie te organiseren om:
alle actoren rond armoedebestrijding in beeld te krijgen en te betrekken.

Het uiteindelijke doel is: Armoede Waalre Uit!

Deelnemers

Voor deelname aan de brainstormsessie zijn professionals en vrijwilligers uitgenodigd uit betrokken organisaties zoals:

 • Diaconaal Noodfonds
 • Charitas
 • Vluchtelingenwerk
 • Voedselbank
 • Agnus Dei kerk
 • Willibrorduskerk Waalre
 • Stichting Leergeld
 • GGD Zuidoost Brabant
 • Woningbouwvereniging Thuis
 • Woonbedrijf
 • Wooninc
 • CMD maatschappelijk werk
 • CMD consulent
 • Schulddienstverlening
 • GOW Welzijnswerk
 • VOOW (voorzittersoverleg ouderenorganisaties waalre)
 • wethouder mevrouw Hanneke Balk
 • wethouder de heer Paul van Liempd
 • beleidsambtenaren SO
 • r.s.z.k.
 • Zuidzorg
 • vertegenwoordiger huisartsen
 • regionaal voorzitter DIVOSA
 • buurtzorg
 • Leger des Heils
 • Seniorenraad

Agenda

 1. Welkomstwoord en korte inleiding wethouder
 2. Inleiding mevr. Antonie Verhees GGD: Armoede in de gezondheidsmonitor.
 3. Onder regie van de gespreksleider de heer M.Don zal voorts mede aan de hand van de door de aanwezige ingevulde formulieren en presentaties geprobeerd worden een inzicht te krijgen in wie doet wat met betrekking tot armoedebestrijding met vooral focus op
 • voor welke doelgroep
 • preventie
 • begeleiding
 • bemiddeling
 • financiële ondersteuning:
  • incidenteel/periodiek
  • gunst of recht op
 1. Conclusies
 2. Afspraken over voortgang/vervolg

Sociale kaart

Onder leiding van de heer Hans Martin Don, lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, werden door de aanwezigen programma’s, activiteiten, beleidspunten, aanpak, gedachten en ideeën uitgewisseld.

Besloten werd als eerste resultaat van deze inventarisatiebijeenkomst een Sociale Kaart op te stellen om overzicht en inzicht te geven in wat iedereen doet aan armoedebestrijding en om afstemming en verwijzing mogelijk te maken.

Wethouder Van Liempd "trekt de kar" samen met de Seniorenraad

Voor de verdere aanpak van het thema nam, staande de vergadering, wethouder P. van Liempd het op zich de kar te trekken in samenspraak met de Seniorenraad.

Er werd een werkgroep ingesteld die het voorbereidende werk zal doen.

In november 2015 wordt er dan weer een plenaire bijeenkomst gehouden om gezamenlijk een plan van aanpak vast te stellen.