Thema

Zorg

Zorg Voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en sociaal welbevinden kunnen ouderen aangewezen zijn op aandacht en bekommernis door anderen. Zij kunnen verschillende vormen van zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld gezondheidszorg, maatschappelijk werk, bemoeizorg (hulpverlening voor zorgwekkende zorgmijders), mantelzorg, enzovoorts.

Toegang tot de zorg en zorg.

Onder die titel organiseerde de Seniorenraad op donderdag 26 mei 2016 een informatiebijeenkomst over het CMD (Centrum voor maatschappelijke deelname), het Plus Team en de cliëntondersteuning. Aanvankelijk stroomden senioren alleen ’t Hazzo binnen voor de in de aangrenzende zaal door het KBO/de Seniorenvereniging georganiseerde bingo maar uiteindelijk mocht ook de Seniorenraad zich verheugen in een redelijk goede opkomst. Voor de inleiding door wethouder mevrouw H.Balk had de Seniorenraad haar op haar verzoek 12 beleidsvragen voorgelegd. Haar gedreven en inspirerende presentatie waarbij ze de beleidsvragen speels maar gedegen beantwoordde gaf de bijeenkomst een boeiende start. De heldere presentaties van het CMD door mevrouw C.Hameeteman, coördinator CMD en van het Plus Team door mevrouw A.van der Velden, manager/coördinator Plus team gaven een duidelijk inzicht in de organisatie en werkwijze en het samenspel van beide organisaties. Vooral veel aandacht was er voor het nog wat onbekende Plus Team. Hoe de cliëntondersteuning vorm en inhoud wordt gegeven werd mede duidelijk aangegeven. Dat deze bijeenkomst na eerdere bijeenkomsten over hetzelfde onderwerp echt nog niet teveel van het goede was bleek wel uit de 12 schriftelijke vragen die binnenkwamen en de 2 alsnog mondeling gestelde vragen. De vragen werden beantwoord door de dames mevr.Balk, mevr. Hameeteman, mevr.van der Velden versterkt met de beleidsmedewerker van de gemeente mevr.D.Heijnen. Een kort verslag van de bijeenkomst, de beantwoording van de 12 beleidsvragen en de antwoorden op de schriftelijke en mondeling gestelde vragen volgen hierna. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat vooral de beantwoording van de vragen vanuit de zaal gezien moeten worden in de context van de bijeenkomst die middag. Kan dus zijn dat de beantwoording nieuwe vragen oproept. In dat geval kunt u zich altijd voor aanvullende informatie wenden tot het CMD.

Veranderingen

Vanaf 1 januari 2015 zijn veel zorgtaken overgeheveld naar de gemeente. Taken die onder de wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen, zoals individuele begeleiding aan huis en dagbestedingactiviteiten, zijn overgegaan naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de Participatie wet.het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD).

Al met al een gigantische operatie die tot doel had:

  • beter passende ondersteuning te bieden waar dat nodig is
  • tegen lagere kosten
Voor al deze vragen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdhulp of Minimaregelingen kunt u terecht bij:Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken neem dan contact op met het CMD. Telefonisch, via 040 – 2282500, of per e-mail viacmd@waalre.nl . Het CMD heeft geen loket waar u onaangekondigd naartoe kunt gaan! Op een door u gewenst moment kunt u uw vraag bespreken. Afspraken met u vinden bij u thuis of in een voor u vertrouwde omgeving plaats. We raden u aan om een familielid, vriend of deskundige te vragen om bij deze afspraak aanwezig te zijn.
Informatie over het CMD vindt u op de website van de Gemeente Waalre. klik

De rechtbank in Arnhem heeft in december 2015 geoordeeld dat huishoudelijke hulp onder de WMO moet blijven vallen. Dit kan gevolgen hebben voor het beleid tav. Huishoudelijke en persoonsgerichte zorg. Zie daarover de berichten bij "Actueel in Zorg" op deze pagina (hieronder). Ook op onze Nieuws-rubriek op de homepage ("Onze Thema's") willen we u over het vervolg zo goed mogelijk informeren. Raadpleeg zonodig ook andere informatiebronnen.

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg voor naasten door familie, vrienden, kennissen en buren. Veel senioren zorgen voor zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden. Langdurige zorg die onbetaald is. Vaak ook nog ondersteund door vrijwilligers. Senioren zijn meestal ook mantelzorger en/of vrijwilliger. Ook in ons dorp. Een prachtig voorbeeld is het "goed voor mekaar Waalre" waar u een beroep kunt doen op vrijwilligers die u van harte willen helpen. Hierop bezuinigen levert alleen maar extra kosten op voor de gemeenschap. Het werk van mantelzorgers wordt in onze gemeente Waalre bijzonder gewaardeerd. Als mantelzorger kunt u worden ondersteund door vrijwilligers en professionals. Aarzel niet om contact op te nemen.