Thema

Ons doel

De Seniorenraad heeft aandacht voor de gemeenschappelijke belangen van de senioren in de gemeente Waalre.
Velen van hen willen graag oud worden in hun eigen, vertrouwde omgeving.
Zij willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en volwaardig functioneren in onze maatschappij.

Wist u dat in onze gemeente ruim 5000 mensen van 55 jaar of ouder wonen?
Deze 5000 inwoners hebben de mogelijkheid om als senior hun stem te laten horen over het wel en wee binnen onze gemeente.

De Seniorenraad Waalre wil de belangen van de inwoners van Aalst en Waalre behartigen. Onder andere bij het gemeentebestuur.

Doelstelling

De Seniorenraad Waalre heeft tot doel:

de zelfstandigheid,
de participatie als volwaardig lid van de samenleving,
en het welzijn

te bevorderen van de ouderen in de gemeente Waalre.