Thema

Werkwijze

Samengevat stelt de Seniorenraad zich ten doel te bevorderen dat alle senioren nu en in de toekomst op een prettige manier in de gemeente Waalre kunnen wonen en oud worden.

Onze werkwijze in beeld: Goed geïnformeerd

Om de doelstelling te kunnen realiseren dient de Seniorenraad goed geïnformeerd te zijn over wat er in Aalst en Waalre leeft. Hierbij worden twee sporen bewandeld.

1) Overleg met instellingen, organisaties en gemeente

Om de aldus verkregen punten onder de aandacht te brengen van de betrokken organisaties heeft de Seniorenraad regelmatig overleg met (leden van) het College van B&W en de politieke partijen. Maar bijvoorbeeld ook met verzorgingshuizen en huisartsen.

2) Advies

De Seniorenraad kan het gemeentebestuur van Waalre (B&W) gevraagd dan wel ongevraagd adviseren. Indien de Seniorenraad overweegt een ongevraagd advies te geven stelt zij het gemeentebestuur zo mogelijk in kennis van het voornemen.

Vergaderfrequentie

De Seniorenraad vergadert eenmaal per maand.