Thema

Bestuur

Stichting Seniorenraad Waalre

Ton Friesen,
voorzitter,
bestuurlijke aangelegenheden, communicatie, public relations,

Telefoon: 040 2218993
E-mail: voorzitter@seniorenraadwaalre.nl

 

Piet van Hoof,
secretaris/penningmeester,
financien, secretariaat, postadres Seniorenraad Waalre, lid Klankbordgroep Wonen, Welzijn en Zorg, bestuurslid GOW De Kempen
Telefoon: 040 221 48 73
E-mail:
secretariaat@seniorenraadwaalre.nl

 

Hans van GreunsvenHans van Greunsven,
lid,
wonen, veiligheid
Telefoon: 040 221 56 04
E-mail:
hansvangreunsven@seniorenraadwaalre.nl 

Maria van der Sar

Maria van der Sar,
lid, Zorg, Welzijn, voorlichting
Telefoon: 06 155 59 965
E-mail:
mvandersar@seniorenraadwaalre.nl


 

Met nieuwe kandidaten voor de Seniorenraad zijn we in overleg.